HỢP TÁC – KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

 

Khoa Nội thất luôn đấy mạnh việc hợp tác – kết nối với các doanh nghiệp trong lính vực kiến trúc – nội thất.  Việc kết nối doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các cuộc thi cho sinh viên mà còn trong hoạt động học tập, tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Hàng năm, sinh viên được đi thực tế tại các showroom, nhà xưởng của các thương hiệu nội thất, có cơ hội trải nghiệm thực tế, thực tập tại các công ty lớn. Doanh nghiệp cũng luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho sinh viên tìm việc làm, giúp giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên mới ra trường.