TỌA ĐÀM CHUYÊN MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Diễn giả khách mời: PGS.TS.KTS. Khuất Tân Hưng – Trưởng Bộ môn Lịch sử và bảo tồn di sản Kiến trúc – Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Kiến trúc HN.
Buổi tọa đàm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của giảng viên Khoa Nội thất đặc biệt là các giảng viên trẻ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
 

TỌA ĐÀM: VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO  THIẾT KẾ NỘI THẤT

 

Sự kiện Tọa đàm với sự góp mặt của các đơn vị đối tác của khoa Nội thất đã mang lại những giá trị rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả giữa đào tạo với thực tế, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: NỘI THẤT BỀN VỮNG

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: NHỮNG XU HƯỚNG ĐỊNH HÌNH KIẾN TRÚC NỘI THẤT

TALKSHOW: XU HƯỚNG THIẾT KẾ NỘI THẤT SAU ĐẠI DỊCH

TALKSHOW: CHUYỆN NGHỀ NỘI THẤT

TALKSHOW: KHAI THÁC YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT

TALKSHOW: ĐỊNH HÌNH CÁ TÍNH KHÔNG GIAN NỘI THẤT QUA CHẤT LIỆU

TALKSHOW: SỐNG DẤU HỎI

TALKSHOW: HỌC GÌ TỪ TRUYỀN THỐNG

TỌA ĐÀM: NỘI THẤT VIỆT – BẢN SẮC VÀ CÔNG NGHỆ