SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ 

Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

TT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng người làm việc

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

1

Trưởng khoa

01

2

Phó trưởng khoa

02

3

Trưởng Bộ môn

02

4

Phó trưởng Bộ môn/ Phó trưởng Bộ môn kiêm xưởng trưởng

02

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

5

Giảng viên

32

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

6

Thư ký khoa

02

7

Trợ lý khoa

02

8

Cố vấn học tập

15

Phó Trưởng khoa

TS.KTS Thiều Minh Tuấn

Trưởng khoa

PGS.TS.KTS Vũ Hồng cương

Phó Trưởng khoa

THS.KTS Ngô Minh Vũ

PGS.TS.VŨ HỒNG CƯƠNG

PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương hiện đang giữ cương vị trưởng khoa Nội thất – trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với nhiều danh hiệu cao quý được trao như:

  • Bằng khen thủ tướng chính phủ (2021-2022)
  • Bằng khen cấp Bộ
  • Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu (2021-2022)
  • Cây bút vàng Tạp chí Kiến trúc 2023

Với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, là tác giả của nhiều bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được in trên các hội thảo, tạp chí khoa học nổi tiếng. Thầy đã  có nhiều đóng góp cho ngành Kiến trúc – Nội thất nước nhà