Hằng năm, khoa Nội thất dưới sự chỉ đạo của nhà trường tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Nhiều nghiên cứu đã đạt giải nghiên cứu cấp trường, cấp bộ. Ngoài ra, khoa cũng nỗ lực tạo môi trường và cơ hội để sinh viên tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp. Tháng 3 năm 2023, sinh viên Nội thất vinh dự giành được giải Nhất, tháng 5 năm 2024, dự án “Đông hồ mới – bộ lưu niệm tượng 3D và set tô tượng” giành giải nhì trong Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên toàn quốc SV_STARTUP