GIỚI THIỆU KHOA NỘI THẤT

Tên đơn vị: Khoa Nội thất

Địa điểm: Văn phòng khoa Nội thất, tầng 1, nhà Interior and Applied Art, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Quá trình thành lập: Khoa Nội thất trường ĐH Kiến trúc Hà Nội được thành lập từ năm 2021, trên cơ sở tách khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp. Cơ cấu khoa được cấu thành: Ban Lãnh đạo khoa, Hội đồng khoa học và Văn phòng khoa. Hiện Khoa có 2 bộ môn giảng dạy; 4 xưởng thiết kế; giảng viên các bộ môn chuyên ngành biên chế trong các xưởng bộ môn trực tiếp quản lý.

Đối tượng của các hoạt động đào tạo Khoa Nội thất: Sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Thiết kế nội thất. Trong tương lai, ngoài phụ trách chương trình đào tạo cử nhân Nội thất, Khoacòn hướng tới hoàn thiện Đề án Mở mã ngành sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng (Quyết định số 978/QĐ-ĐHKT-TH)  với mục tiêu bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế của đất nước.

Đối tượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của khoa là giáo trình, tài liệu giảng dạy, biên dịch tài liệu chuyên môn, các bài bài báo khoa học, tổng kết các công trình thực tế và các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ giảng dạy và chuyển giao công nghệ có tính ứng dụng liên quan đến các vấn đề về nội thất.

Phạm vi hoạt động đào tạo: Thành phố Hà Nội. Các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh khác.

Tính chất hoạt động: là đơn vị thuộc khối đào tạo đại học thực hiện 2 nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ đào tạo là ưu tiên. Các hoạt động khác như tuyển sinh, thu chi tài chính, quyết định tuyển dụng nhân sự, khen thưởng, kỷ luật … do nhà trường quyết định, không nằm trong hoạt động của Khoa.

Phó Trưởng khoa

TS.KTS Thiều Minh Tuấn

Trưởng khoa

PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương

Phó Trưởng khoa

ThS.KTS Ngô Minh Vũ

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có truyền thống đào tạo ngành Thiết kế nội thất từ năm 2005, đến năm 2021 tách thành khoa Nội thất và Mỹ thuật Công Nghiệp. Và tới tháng 7 năm 2021, khoa Nội thất chính thức được thành lập trên cơ sở tách khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp. Với bề dày gần 20 năm trong lĩnh vực đào tạo ngành Thiết kế nội thất, bao gồm đội ngũ giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc, nội thất cùng với hệ thống cơ sở vật chất đang ngày càng hoàn thiện. Khoa Nội thất trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tự tin là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động đào tạo ngành Thiết kế nội thất trên cả nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

TT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng người làm việc

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

1

Trưởng khoa

01

2

Phó trưởng khoa

02

3

Trưởng Bộ môn

02

4

Phó trưởng Bộ môn/ Phó trưởng Bộ môn kiêm xưởng trưởng

02

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

 

5

Giảng viên

32

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

6

Thư ký khoa

02

7

Trợ lý khoa

02

8

Cố vấn học tập

15

THÀNH TỰU NỔI BẬT