GIỚI THIỆU KHOA NỘI THẤT

Trong tương lai, ngoài phụ trách chương trình đào tạo cử nhân Nội thất, Khoa còn hướng tới hoàn thiện Đề án Mở mã ngành sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng (Quyết định số 978/QĐ-ĐHKT-TH) với mục tiêu bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế của đất nước.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Thầy Phó Trưởng khoa

Thiều Minh Tuấn

Thầy Trưởng khoa

Vũ Hồng cương

Thầy Phó Trưởng khoa

Ngô Minh Vũ

Khoa Nội thất là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

Hiện nay, nhu cầu thị trường việc làm cao và số lượng sinh viên trúng tuyển hàng năm ngày một tăng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Khoa.

Khám phá ngay

Phát triển khoa Nội thất phù hợp với chiến lược pháp triển chung của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dựa trên thế mạnh các ngành truyền thống của trường như Quy hoạch, Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật hạ tầng đô thị … và tiềm năng phát triển gần đây của ngành thiết kế Nội thất, Đồ họa, Thời trang, Điêu khắc…

Xây dựng khoa Nội thất trở thành trung tâm đào tạo lớn của đất nước trong lĩnh vực thiết kế Nội thất, Kiến trúc nội thất, thiết kế Đồ đạc

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi ngồn lực trong khoa trong trường cũng như hợp tác quốc tế, gắn đào tạo với doanh nghiệp liên tục hoàn thiện đổi mới chương trình đào tạo cung cấp cho xã hội những nhà thiết kế có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng được các đòi hỏi của đất nước và khu vực.

Xây dựng hệ thống lý luận ngành nội thất kết hợp các hướng đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực nhằm xây dựng và sớm hình thành phong cách nội thất Việt Nam đương đại có bản sắc sánh vai với các phong cách nội thất phổ biến trên thế giới.

Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Nội thất ở cả các mảng lý luận, thiết kế, thi công….

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm lớn của trường trên địa bàn toàn quốc đào tạo thiết kế nội thất, kiến trúc nội thất, thiết kế đồ đạc nội thất với sự liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi
  • Tiếp thu tinh hoa quốc tế, sáng tạo phát huy bản sắc, trách nhiệm cộng đồng, phát triển bền vững
  • Khẩu hiệu hành động: “Vì một nền nội thất Việt Nam tiên tiến có bản sắc”.

Câu hỏi thường gặp

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

VIỆN SAU ĐẠI HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

TRUNG TÂM KHẢO THÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.