THÔNG BÁO CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM 2023-2024 VÀ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM 2023-2024

Xem chi tiết tại link sau:

https://drive.google.com/…/1spcgXgrUxMD5Z94YZqR…/view…

https://drive.google.com/…/1y25jmDgojMbCW…/view…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *